Star2000 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De plichtethiek van Kant

De plichtethiek van Kant

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een normatieve ethiek. Zijn filosofie heet de plichtethiek. Hij wil niet dat je uit plicht handelt. Je maakt dan zelf geen keuze, maar doet iets omda…
De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Kohlberg (1929-1987), een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, heeft deze ontwikkeling onderzocht. Hij heeft een aantal niveaus met bijhorende st…
De criteria van Rutter voor analyse van een opvoedprobleem

De criteria van Rutter voor analyse van een opvoedprobleem

In het opvoedproces kunnen problemen ontstaan. Hulpverleners moeten deze problemen kunnen onderscheiden in blijvende problemen en problemen die waarschijnlijk weer overgaan. Met de criteria van Rutter…
Stromingen binnen pedagogiek volgens het drie-stromen-model

Stromingen binnen pedagogiek volgens het drie-stromen-model

Binnen de pedagogiek zijn er drie wetenschappelijke stromingen: de geestelijk wetenschappelijke pedagogiek, de empirische analytische pedagogiek en de kritisch emancipatorische pedagogiek. Deze stromi…
De vier verschillende vormen van dyscalculie

De vier verschillende vormen van dyscalculie

Dyscalculie geeft aan dat er een enorme moeite is met het leren van rekenen en het ruimtelijke inzicht. Het is niet alleen moeilijk om dit toe te passen, maar ook kleine onderdelen, zoals het goed kun…
De verschillende soorten van gehechtheid volgens Bowlby

De verschillende soorten van gehechtheid volgens Bowlby

Kinderen hechten zich volgens de gehechtheidstheorie van John Bowlby altijd aan hun opvoeders. Door in te spelen op de signalen die hun kind hen geeft op een sensitieve manier (begrijpen wat het kind…
Het utilisme van John Stuart Mill

Het utilisme van John Stuart Mill

John Stuart Mill was een Engelsman die leefde van 1806 tot 1873. Mill was een liberaal die het utilisme nastreefde. Utilisme betekent in het kort dat je jouw beslissingen baseert op de rekensom genot…
De risicomaatschappij volgens Ulrich Beck

De risicomaatschappij volgens Ulrich Beck

Ulrich Beck is een hoogleraar sociologie. In 1986 kwam zijn belangrijke werk 'Risikogesellschaft' (risicomaatschappij) uit. Hierin beschreef hij hoe onze maatschappij een wereld vol risico's. In 1986…
Het 7S-model voor de analyse van een organisatie

Het 7S-model voor de analyse van een organisatie

Het 7S-model is bedacht door de medewerkers van het bedrijf McKinsey. Dit hebben zij gedaan in de jaren 70. De naam van het model is ontstaan, doordat alle zeven onderdelen van de analyse met de lette…
Martha Nussbaum en haar filosofie van emotie

Martha Nussbaum en haar filosofie van emotie

Emoties zijn volgens vele mensen geen leidraad voor de beslissingen die je maakt. Door na te denken kun je een goede beslissing nemen. De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum denkt daar heel anders ov…