Star2000 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De plichtethiek van Kant

De plichtethiek van Kant

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een normatieve ethiek. Zijn filosofie heet de plichtethiek. Hij wil niet dat je uit plicht handelt. Je maakt dan zelf geen keuze, maar doet iets omda…
De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Kohlberg (1929-1987), een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, heeft deze ontwikkeling onderzocht. Hij heeft een aantal niveaus met bijhorende st…
De criteria van Rutter voor analyse van een opvoedprobleem

De criteria van Rutter voor analyse van een opvoedprobleem

In het opvoedproces kunnen problemen ontstaan. Hulpverleners moeten deze problemen kunnen onderscheiden in blijvende problemen en problemen die waarschijnlijk weer overgaan. Met de criteria van Rutter…
De vier verschillende vormen van dyscalculie

De vier verschillende vormen van dyscalculie

Dyscalculie geeft aan dat er een enorme moeite is met het leren van rekenen en het ruimtelijke inzicht. Het is niet alleen moeilijk om dit toe te passen, maar ook kleine onderdelen, zoals het goed kun…
Stromingen binnen pedagogiek volgens het drie-stromen-model

Stromingen binnen pedagogiek volgens het drie-stromen-model

Binnen de pedagogiek zijn er drie wetenschappelijke stromingen: de geestelijk wetenschappelijke pedagogiek, de empirische analytische pedagogiek en de kritisch emancipatorische pedagogiek. Deze stromi…
De verschillende soorten van gehechtheid volgens Bowlby

De verschillende soorten van gehechtheid volgens Bowlby

Kinderen hechten zich volgens de gehechtheidstheorie van John Bowlby altijd aan hun opvoeders. Door in te spelen op de signalen die hun kind hen geeft op een sensitieve manier (begrijpen wat het kind…
Voorbereiding inschrijving bij Kamer van Koophandel

Voorbereiding inschrijving bij Kamer van Koophandel

Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is een belangrijke stap. Daarom is het goed om voorbereid te zijn. Zo moet je legitimatie bij je hebben, een geldige en unieke bedrijfsnaam bedenken,…
Kinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkeling

Kinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkeling

Een kinderdagcentrum is een plek voor kinderen met een beperking. De ontwikkeling van deze kinderen staat centraal en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van therapie en begele…
De risicomaatschappij volgens Ulrich Beck

De risicomaatschappij volgens Ulrich Beck

Ulrich Beck is een hoogleraar sociologie. In 1986 kwam zijn belangrijke werk 'Risikogesellschaft' (risicomaatschappij) uit. Hierin beschreef hij hoe onze maatschappij een wereld vol risico's. In 1986…
Het utilisme van John Stuart Mill

Het utilisme van John Stuart Mill

John Stuart Mill was een Engelsman die leefde van 1806 tot 1873. Mill was een liberaal die het utilisme nastreefde. Utilisme betekent in het kort dat je jouw beslissingen baseert op de rekensom genot…